Bluesdans

Blues är både en musikgenre, en känsla och ett sätt att dansa. Dansen har sitt ursprung hos den afroamerikanska befolkningen i 1920-30-talets USA och dansas numera över hela världen.

Det finns flera olika stilar av blues, men i korthet kan man säga att blues kan dansas solo, eller i par antingen tätt intill i close embrace eller med mer öppen dansfattning. Det finns ingen dansriktning, utan man dansar till största delen på stället med kortare eller längre förflyttningar i valfri riktning. Pulsen och rytmiken i bluesmusiken har stor betydelse för hur man dansar. Dansen präglas av mjuka rörelser, samspel, improvisation, musikalitet och känsla. Både förare och följare kan initiera rörelser, att inspirera varandra är en viktig del i dansen. Bluesdans är helt enkelt en återspegling av den musik och känsla du upplever på dansgolvet.

För dig som vill läsa mer om modern blues och dess historia är detta ett bra ställe att starta på: http://www.laurachieko.com/brief-introduction-blues/

För exempel på de olika dansstilarna inom blues samt coola moves som du kan börja öva på redan nu, kolla in denna sidan: http://www.bluesmoves.com/